Новини и събития

07.10.2017

XV световно триенале на архитектурата „ИНТЕРАРХ 2018“

Устойчива архитектура за устойчив свят

05.10.2017

JUNIOR ADMNISTRATIVE ASSITANT

АСЕ търси да назначи в офиса си в брюксел младши асистент

03.10.2017

Международен ден на архитектурата 2017

Climate Change Action! е мотото на Световния ден на архитектурата през 2017г.

03.10.2017

Курсове за управление на инвестиционни проекти

Провеждане на курсове за управление на инвестиционни проекти и приложение на договорите на FIDIC в условията на българското законодателство.