Новини и събития

04.11.2018

На 06.06.2018 г. започна изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0026-C01

Основната цел на проекта е обособяване на социално предприятие в рамките на компанията и създаване на 6 нови устойчиви работни места за безработни лица.

04.11.2018

Програма "Навън" на Столична Община

Покана за идеи за пространството на бившия Мавзолей

04.11.2018

Съвременната училищна тоалетна - гаранция за здраве и по-добро поведение на учениците

Архитекти и организатори на конкурса Баня на годината 2018 г. отправят послание към студентите в гилдията: Архитектурата и дизайнът възпитават

04.11.2018

Бюлетин 10/2018

Вижте програмата със събития за ноемврид и други актуални новини от областта на архитектурата и изкуството.