Новини и събития

07.11.2019

Дни на украинското кино в София

Откриване: 8 ноември 2019 г. Дом на киното

07.11.2019

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОНКУРСИ

ОРГАНИЗИРАНА ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ (МСА) И СЪВЕТА НА АРХИТЕКТИТЕ НА ЕВРОПА (СAE), 25 ОКТОМВРИ, 2019 Г. ЦЕНТРАЛАТА НА ЮНЕСКО, ПАРИЖ

01.11.2019

Бюлетин 10

Включва и покана за XXX Общо събрание

01.11.2019

"До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав"

Откриване на изложбата: 5 ноември 2019 от 18.00 ч.