ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ I И VI СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ

20.04.2023

ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ НА ЗАДАНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ

Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” организира среща за обсъждане на проект на задание за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове, което да послужи за основа на подготвяния архитектурен конкурс по Закона за обществените поръчки. 

Техническото задание поставя изисквания за постигане на естетическа, емоционално въздействаща, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в която да бъде материализирана историческата, културната и родовата памет за загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове. Всяко предлагано решение за възстановяване на мемориала следва да допринася за пълноценното обогатяване на съществуващата физическа среда чрез пространствено обоснована и естетически балансирана намеса. Всяко предложение следва да доказва, че при реализацията си реално ще повиши качеството на средата на парковото пространство, без да препятства и изменя характера на ежедневно извършваните дейности на територията на парка.

Заданието е изготвено от екип на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Очакваме Ви на 26 април 2023 г. /сряда/ от 17,30 часа в Зала 1 на Съюза на архитектите в България, София, ул. „Кракра“ 11.

Сподели

Последни новини и събития