Решения на УС на САБ от 26 май 2015

26.05.2015

1. Обсъждане на създалата се ситуация около казуса „Св.Св.Кирик и Юлита”.

1.1. Управителният съвет изразява категорично несъгласие с тиражираните в интернет пространството,  необосновани обвинения, отправени към него, във връзка с лично облагодетелстване, лично бездействие, липса на морал.

1.2. Управителният съвет  възлага на Главния секретар, да подготви пълен набор документация, който да бъде изпратен за  съгласуване от УС в срок до 15 юни т.г., преди разпращането му по електронен път.

2. Р а з н и:

2.1. Становище на УС на САБ, по предприетите от Главния архитект на София проучвателни действия , за деклариране на комплекс „Кемпински хотел Маринела”-София, като недвижима  културна ценност.

2.1.1. УС на САБ подкрепя действията, предприети от главния архитект на София – арх.Петър Диков, за деклариране на комплекс „Кемпински хотел Маринела” – първоначално комплекс „Витоша Ню Отани”, като недвижима културна ценност. САБ ще съдейства по всякакъв  начин за запазването на комплекса, като наследство на световно известния японски архитект Кишо Курокава.

2.2. Докладна записка от арх.Васил Вълчев по повод решението на УС, взето на 07.04.2015 г.

2.2.1. УС приема за сведение докладната записка.

2.3. Информация за новоприети членове на САБ.

2.3.1. УС прие информация за новоприети членове на САБ:

Сдружени софийски архитекти”

1. Виктор Георгиев Чолаков – СПА №15

2. Весела Александрова Трайкова – СПА № 20

3. Емилия Павлова Манева – СПА № 20

4. Константин Дафинов Доганов – СПА № 20

5. Павлина Георгиос Вардулаки – СПА № 20

6. Цветелина Петрова Георгиева – СПА № 20

2.4. Докладна записка от арх.Владимир Милков относно позиция на Съюза на архитектите в България за застрашеното културно-историческо наследство в Република България.

2.4.1. Управителният съвет реши, текста на документа, с който заема позиция по поставения въпрос, да бъде прецизиран и редактиран от арх.Тодор Булев и арх.Емил Йорданов, и представен за следващия УС, в изискуемия срок.

2.5. Предложение на Сдружение „България помни” за провеждане на конкурс за идеен проект на монумент на цивилните жертви в България от бомбардировките 1942-1943 г.

2.5.1. УС приема, така направеното предложение, САБ да подкрепи идеята за конкурс за монумент, посветен на загиналите цивилни в бомбардировките над София.

2.6. Устна информация от арх. Павел Попов за проведеното Триенале 2015 г.

 

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ

25.11.2023

29.11.2023 г. от 18 ч: "Опасният свещеник"

Представяне на книга