Преосмисляне на дневната светлина

22.07.2020

Покана за първия уебинар за архитекти, който се организира от VELUX България.

VELUX Group е лидер в строителната индустрия при търсенето и установяването на добри практики подобряващи средата на обитаване за хората. Дневната светлина е нашият основен фокус и сила. Ние се ангажираме в редица кооперации с водещи учени, което резултира в множество изследвания с предмет значението на дневната светлина в сградите за здравето и благоденствието на човека.
С този уебинар ще споделим както основни знания, така и последните новости от сферата на проектирането с дневна светлина.

Тема:
Преосмисляне на дневната светлина в сгради

Дата и час:
23 юли 2020г. / 16:00ч.

Програма на уебинара:
1. Дневна светлина в сгради – комфорт и здраве.
2. Български стандарти и нормативи и новият Европейски стандарт за дневна светлина в сгради БДС EN17037
3. Симулация на дневна светлина в сгради за архитекти – VELUX Daylight Visualizer

Общата продължителност на уебинара ще бъде 45 минути, като последните 15 минути са предвидени за интерактивна игра с награди Kahoot!

РЕГИСТРАЦИЯ

За допълн ителна информация относно този и други VELUX уебинари, моля последвайте този линк !

Сподели

Последни новини и събития

31.05.2023

XXXIV-ТО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА САБ

Предложения за решения и решения

29.05.2023

Преживяни градини

Изложба на проф. д-р арх. Писарски

17.05.2023

Дипломни проекти на студенти от ЛТУ и УАСГ

Изложба Ландшафтна архитектура