Предложения за неотложни промени в Устава на САБ

18.02.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предлагам на Вашето внимание предложения за неотложни промени в Устава на САБ.

Те са преди всичко предложения в качеството ми на член на САБ и се основават на моите наблюдения от работата на САБ, особено през последните две години.

Смисълът на предложенията е:

  • Оптимизиране на организационната структура на САБ;
  • Стабилизиране на организационния живот;
  • Активизиране творческия потенциал на съюзните членове;
  • Въвеждане на нови форми на организационен живот в условията на пандемия.

 

Проф. д-р арх. Тодор Булев

 

 

Сподели

Последни новини и събития

25.02.2021

Второ отворено писмо на Председателя на УС на САБ

Във връзка с Обединение ССА

25.02.2021

Отговор на Отворено писмо на Председателя на УС на САБ

Писмо от Председателя на ССА

25.02.2021

Протестно решение на СПСДА

Писмо срещу Заповеди 08 и 10 на Председателя на УС