Предложения за неотложни промени в Устава на САБ

18.02.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предлагам на Вашето внимание предложения за неотложни промени в Устава на САБ.

Те са преди всичко предложения в качеството ми на член на САБ и се основават на моите наблюдения от работата на САБ, особено през последните две години.

Смисълът на предложенията е:

  • Оптимизиране на организационната структура на САБ;
  • Стабилизиране на организационния живот;
  • Активизиране творческия потенциал на съюзните членове;
  • Въвеждане на нови форми на организационен живот в условията на пандемия.

 

Проф. д-р арх. Тодор Булев

 

 

Сподели

Последни новини и събития

15.10.2021

Заседание на УС на САБ

Протокол от 08.09.2021 г.

12.10.2021

EURASIAN PRIZE 2021

Обявена е кратката листа