Писмо от Президента на Международния съюз на архитектите

26.06.2019

Париж, 24 юни 2019 г.
Чрез електронна поща

Уважаеми г-н Президент,
МСА проведе своя Международен форум и извънредно Общо събрание в Баку, Азербайджан на 7-11 юни 2019 г. Бих искал искрено да благодаря на всички членове-секции на МСА, които участваха в тези събития и чиято подкрепа беше жизненоважна за техния успех.

Възползвам се и от тази възможност, за да благодаря на всички членове на отделите, които не бяха в състояние да пътуват до Баку, но участваха активно, като допринесоха за организацията и дискусиите около събитията като цяло и в частност за извънредното общо събрание. Секретариатът ще Ви изпрати през следващите дни пълния списък на резолюциите, представени на гласуване от Генералната асамблея.

Темата на Международния форум на МСА тази година, наричана още Бакински форум, беше „Масов туризъм в историческите градове”. Събитието бе официално открито от високопоставени представители на правителството в Азербайджан, председателя на Съюза на архитектите на Азербайджан, Елбай Гасим-зада, както и от президента на МАА Томас Воние.

Форумът се ползва с подкрепата на няколко международни организации като Световната туристическа организация на ООН (UNWTO) и Международния съвет за паметниците и обектите (ICOMOS). Проведе се и под официалния патронаж на ЮНЕСКО. След тридневни дискусии и презентации от експерти от цял свят, президентите Гасим-Зада и Воние подписаха Бакинската декларация за туризма и наследството. В следващите дни UIA ще издаде специален бюлетин с повече информация.

Освен заседание на Съвета, МСА проведе и първото си извънредно Общо събрание (EGA). Целта на Общото събрание беше да предостави, на членовете на всички секции, платформа за диалог по средата на тригодишния период 2017-2020 г. По време на Асамблеята членовете гласуваха по няколко въпроса, включително, но не само:
- Промяната на мнозинството от 3/4 на 2/3 за гласуването по време на Общото събрание на МСА продължава
- Изборът на Мадрид, Испания като следващ град-домакин на Международния форум 2021 на МСА

Още веднъж благодаря на всички членове-секции на МСА, които участваха в тези събития, и отново потвърдиха ангажимента на МСА да работи с всички наши секции-членове за насърчаване и развитие на нашата благородна професия.


С най-добри пожелания,
Арх. Томас Воние –
Президент на МСА

Сподели

Последни новини и събития