Обява по проект No. BG05M9OP001-2.010-0026-C01

05.09.2018

ОБЯВЯВЕН Е КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010-0026-C01 «Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социалното предприятие», както следва :

1.Архитекти – 4 бр.;

2.Библиотекар – 1 бр.;

3.Административен секретар – 1 бр.

Пълният текст на обявата и заявлението може да изтеглите от ТУК, а форматът за автобиография от ТУК.

Сподели