Обществена консултация: проект на Наредба №4 от 2004г.

22.07.2019

На 18.06.2019г. на Портала за обществени консултации към МС e публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи, изготвен в изпълнение на разпоредбите на ЗУТ от 01.01.2019г.

Материалите са предоставени от НСОРБ за събиране на становища от главните архитекти и общинските служители по устройство на територията.

 

 

Сподели

Последни новини и събития