Нова магистърска програма в УАСГ "Енергийна ефективност в строителството"

31.08.2016

Магистърска програма „Енергийна ефективност в строителството” ще започне от септември 2016 в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Програмата трябва да отговори на нарастващото търсене за професионални знания и умения в областта на техниките за енергийна ефективност в сградите, изолациите и материалите за изграждане на енергийно ефективни сгради, интегрирането на възобновяеми енергийни източници, ресурсната ефективност, пасивните сгради и обновленията на съществуващи сгради с цел подобряване на енергийните им характеристики.

Кандидатите за тази магистърска програма трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите „Архитектура” или „Строително инженерство” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, и да притежават образователнате степени „магистър” или „бакалавър”. Приемат се и кандидати от област „Технически науки”, като в зависимост от конкретния случай кандидатът ще има съответните свободно-избираеми дисциплини за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството или или ще бъде насочен към един предварителен семестър.

Повече информация за магистърската програма, както и за сроковете за кандидатстване и записване може да намерите на интернет адрес: http://eec.uacg.bg/

Последни новини и събития

04.08.2022

МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРСИ НА UIA

Срокове през м. август 2022 г.

04.08.2022

ПЛЕНЕР АРТ ЗОНА ХАСКОВО

ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА АРТ ЗОНА