Най-добри реализации от в сферата на енергоефективността и чистата енергия

05.08.2017

Архитектурният съвет на Европа (АСЕ) ще издаде брошура и ще разпространи чрез сайта си най-добри реализации от националните практики в сферата на енергоефективността и „чистата енергия“. Предложенията се състоят от фотоси на реализациите с кратко описание за обекта – местоположение, време на реализацията, най-общи показатели за повишаване на енергоефективността на съществуващи сгради и/или въвеждане на иновативни технологии при ново строителство за ползване на „чиста енергия“. Предпочитанията са към обществени сгради, но и многофамилни жилищни сгради. Да се прецени качеството на 2-3 фотоса на сградите, при поместване в А4; напр. с резолюция 4 – 20 MB.

Срок за изпращане на предложенията – средата на м. септември 2017 г. на адрес:

emj_far@uacg.bg

за арх. Емил М. Йорданов – член на ЕБ на АСЕ

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ

25.11.2023

29.11.2023 г. от 18 ч: "Опасният свещеник"

Представяне на книга