Курс "Авторски права в архитектурата"

05.07.2021

Обучението е насочено към архитекти, юристи и други специалисти в областта на проектирането и устройството на територията, които желаят да придобият знания относно авторскоправните отношения в областта на архитектурата. Разглеждат се общите изисквания на ЗАПСП относно възникването на авторски права, спецификите на архитектурните проекти и сградите като закриляни произведения, възникването и съдържанието на авторското право върху тях. Повече информация можете да намерите на този линк: http://ips.bg/bg/events/20385/авторски-права-в-архитектурата.html 

 

Източник: УНСС

Сподели

Последни новини и събития