ХОЛИСТИЧНО РЕНОВИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ ЗОНИ В СТИЛ МОДЕРНИЗЪМ

21.01.2022

Уважаеми Колеги български архитекти,

Уважаеми Председатели на дружества,

членове на УС и Главни архитекти на общини,Имам удоволствието да ви предам поканата на нашите колеги от BAUA (Асоциацията на балтийските съюзи на архитектите -Литва, Латвия, Естония) и любезно да ви помоля да бъдете активни и да дадете силната си подкрепа за тази инициатива. Темата на конференцията и изложбата е  ХОЛИСТИЧНО (КОМПЛЕКСНО) РЕНОВИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ ЗОНИ В СТИЛ МОДЕРНИЗЪМ - тя е важна особено за Регион II на Международния Съюз на Архитектите и бившите социалистически страни, но също и за целия свят. Затова Регион II на МСА и Регион I подкрепят идеята и участват в нейното изпълнение.

Надявам се държавите-членки от нашия регион да участват активно и да допринесат за това събитие на високо ниво. То е съпътстващо събитие на Световния Форум в Мадрид организиран от МСА през май 2022 г., който ще третира всички проблеми свързани с достъпната среда и жилищата. Искрено вярвам, че българските архитекти и експерти по темата могат да дадат добри примери за комплексен, мъдър и творчески подход при реновирането на жилищните сгради и комплекси от времето на модернизма.  Подробна информация за събитието ще намерите във файл по-долу.

Моля, имайте предвид, че крайният срок за получаване на материали и предложения е 3 февруари 2022 г., което значи че ви молим да изпратите предложенията си за експерти и проекти по темата най-късно до 01 февруари 2022 г. на следните имейл адреси:   

<secretariat.vp.region2@abv.bg>  и   < sab@bularch.org>

Очакваме предложенията ви, за да представим достойно България.

 

арх. Истелиана Атанасова, Вицепрезидент на МСА за Регион II

Сподели

Последни новини и събития