Балкански архитектурен форум и връчване на наградата АРХИТЕКТОН

25.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме програмата за провеждане на Балканския архитектурен форум (БАФ) и на официалната церемония за връчване на националната награда на САБ „АРХИТЕКТОН“.
Каним Ви да присъствате както на дискусията на 18.03.2018 г. в зала № 8 на Националния дворец на културата, така и на другите събития от подробната програма.
Умоляваме Ви да изпратите отговор до 27.02.2018 г. поради факта, че е необходимо две седмици преди събитието да се изпратят имената на присъстващите в НДК.
В писмото Ви трябва да фигурират трите имена и ЕГН. .Електронен адрес за получаване на писмата : sab@bularch.org

 

Сподели

Последни новини и събития

12.09.2018

Building Innovation Forum 2018

Тенденциите и иновациите в строителството на 27 септември

05.09.2018

Обява по проект No. BG05M9OP001-2.010-0026-C01

за наемане на архитектти, библиотекар и администратор