Арх. Атанасова срещу проф. д-р арх. Тодор Булев

10.01.2022

Уважаеми колеги,

 

На ХХХІІ ОС на САБ, арх. Истелианна Атанасова за пореден път се похвали, че ме е дала под съд за клевета и претендира за обезщетение от 500 лева, за претърпени нематериални щети.

Във връзка с тези, тиражирани публично нейни твърдения, предлагам на Вашето внимание решението на Софийски районен съд, ІІІ гражданско отделение, 151 състав от 17 ноември 2021г., по искова молба от Истелианна Нешо Атанасова, а именно:

„.....Софийски районен съд, 151 състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Истелианна Нешо Атанасова,  срещу Тодор Веселинов Булев,  иск по чл. 45 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 500 лева, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, ведно 

със законната лихва от подаване на исковата молба в съда – 26.01.2021г. до окончателното погасяване, като неоснователен.

ОСЪЖДА Истелианна Нешо Атанасова, да заплати на Тодор Веселинов Булев, на основание чл.78, ал. 3 от ГПК, сумата 300 лева – разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с въззивна жалба пред Софийски градски съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.“

 

10.01.2022г. арх. Тодор Булев

Сподели

Последни новини и събития

25.09.2023

Удължен срок до 16.10!

Покана международна дейност на САБ

21.09.2023

Брой 3-4 на сп. "Архитектура"!

Вижте новини и анализи от света на архитектурата