ADC Best Practice Examples

05.08.2017

Архитектурният съвет на Европа (АСЕ) ще публикува няколко най-добри реализации от националните архитектурни практики в различни сфери. Информацията ще се разпространи чрез ежегодните проучвания на Съвета за състоянието на архитектурната професия в Европа, които се поместват периодично на сайта на организацията http://www.ace-cae.eu и се издават на хартиен носител.

Всяко предложение трябва да съдържа характерен общ изглед на обекта – сграда, комплекс от сгради, пространствено оформление, интериор и т.н., във висока резолюция  при поместване в А4 и по-дребен формат.

Срок за изпращане на предложенията – края на м. септември 2017 г. на адрес:

emj_far@uacg.bg

за арх. Емил М. Йорданов – член на ЕБ на АСЕ

Публикационната форма може да изтеглите от ТУК.

Последни новини и събития

25.11.2023

АРХИТЕКТУРЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПА

Състоя се Генералната асамблея на АСЕ

25.11.2023

29.11.2023 г. от 18 ч: "Опасният свещеник"

Представяне на книга