ХХХ ОС на САБ (2019)

Окочателни решения на ХХХ Общо събрание на САБ

(следват работните документи на събранието).

Предварителни материали за провеждането на ХХХ ОС на САБ на30.11.2019 г.

 

 

Приложенията към Доклада могат да бъдат изтеглени от тук, като приложенията по Мандатната програма са тук.

 

 

Сподели