Дружества

Членовете на САБ се организират в дружества, които се формират на доброволен принцип. Дружеството е основна единица на САБ, с минимум 20 члена, в която неговите членове се отчитат и участват в дейността му. Дружествата се създават на териториален принцип и могат да се обединяват по региони в регионални обединения. Дружествата на САБ и регионалните обединения осъществяват своята дейност на принципите на организационна и финансова самостоятелност, но не са самостоятелни юридически лица. Членове на различни дружества на САБ могат да развиват дейност в клубове, основани на творчески интереси.
   
СОФИЯ
ОБЕДИНЕНИЕ “СДРУЖЕНИ СОФИЙСКИ АРХИТЕКТИ”- ССА
Председател арх. Светлозара  Шаханова
Организационен секретар арх. Елисавета Хантова
Адрес 1504 София,”Кракра”11
Телефон тел/факс 943 82 82, 02/943 82 82
мейл: ssa@bularch.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , zara014@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
СДРУЖЕНИЕ “КОЛЬО ФИЧЕТО”
Председател на ротационен принцип
Организационен секретар арх. Сирма Йончева
Адрес 1504 София,”Кракра”11
Телефон тел. 943 82 74
   
ДРУЖЕСТВО “СИНТЕЗ, ИНТЕРИОР, ДИЗАЙН”
Председател арх. Васил Вълчев
Организационен секретар арх. Сирма Йончева
Адрес 1504 София,”Кракра”11
Телефон тел. 943 83 09, 0898 242 092
мейл: sirma_yoncheva@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ДРУЖЕСТВО УАСГ  
Председател арх. Николай Тонев
Адрес 1504 София,”Сан Стефано”15
Телефон 843 87 55; 963 52 45/759, 722; 0899 271065
мейл: dandolo_far@uacg.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ДРУЖЕСТВО “СОФИЯ – РЕГИОН”
Председател арх. Иван Ангелов
Адрес 1704 София-, ЖК “Младост 1” бл.29А вх.Б
Телефон тел. 9314784 д.; 0889 494557
мейл: arh_ivan@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ДРУЖЕСТВО 22  
Председател арх. Емил Стоянов
мейл: dvedve@gmx.com Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , p4d@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
сайт: http://22architects.tk/
   
ДРУЖЕСТВО "АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО"
Председател арх. Габриела Семова-Колева
Телефон 0887 899 878
мейл: Gabriela_semova@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. :
   
БЛАГОЕВГРАД
Председател арх. Лъчезар Георгиев Сагрев
Адрес пл. "Мите Марков" 2; п.к. 2700
Телефон (073) 884363, 0897 988 388
мейл: alsa_design@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
БУРГАС
Председател арх.Петър Тотков Статев
Адрес ул. "Цар Асен" 7, пк 8000
Телефон (056) 810140 оф., 0893 29 04 70
мейл: petrestatev@yahoo.de
   
ВАРНА
Председател арх. Димитър Стефанов
Организационен секретар арх. Росица Буцева
Адрес ул. "Мусала" №10, пк 9000
Телефон (052) 609712 д.;653050 оф.; 0888 312904
мейл: dst@urbancreative.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , sab_varna@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Председател арх. Йордан Нурков
Адрес 5000 В.Търново, ул."Мармарлийска" № 24а
Телефон 062/629664; 062/600242; 062/606838; 0888224809
мейл: nurkov@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ВРАЦА
Председател арх. Калина Мерудийска
Адрес ул."Георги Пенчев" 5,П.К.223; пк 3000
Телефон (092) 624501; (092) 624501 оф., 0888 833068
мейл: kabe1970@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ГАБРОВО
Председател арх. Васил Кметов
Адрес ул."Ю.Венелин"20, П.К.650, пк 5300
Телефон (066) 803119
мейл: gabrovo@bularch.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ДОБРИЧ
Председател арх. Боряна Станчева
Адрес ул. "Независимост" 16, пк 9300
Телефон тел. (058) 601442 оф.,0899 991890; (058) 602512
мейл: dobrich@bularch.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ДУПНИЦА
Председател арх. Славка Петкова-Орманкова
Адрес 2600 Дупница, ул."Цар Освободител" № 14
Телефон 0887 426715
мейл: inpro@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
КАЗАНЛЪК
Председател арх. Лиляна Ненова
Адрес ул. "Розова долина" № 6,
Телефон 0889 306 398
   
КЪРДЖАЛИ
Председател арх. Радосвета Хаджиева
Адрес ул.”Кл.Охридски” № 3
Телефон (0361) 65245; (0361) 62134 оф.,0898 560032
мейл: radosveta_h@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
КЮСТЕНДИЛ
Председател арх. Стояна Чавдарова
Адрес ул. "Демокрация" 27, пк 2500 (ул."Хр.Ботев" 18)
Телефон 0882 885 090; 0898 436 948
мейл: st.chavdarova@kustendil.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , ianeto@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
МОНТАНА
Председател арх. Пенка Господинова
Адрес ул. "Веренишка" 42, пк 3400
Телефон (096) 300461 оф., 306070 д., 0887 564637
мейл: montana@bularch.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , tiudina@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ПАЗАРДЖИК
Председател арх. Георги Сарамбелиев
Адрес ул. "Есперанто" 3, пк 4400 (ул. "Стефан Захариев"5)
Телефон (034) 445110; (034) 468790 д.; 0886 124451
мейл: sarambelie@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ПЛЕВЕН
Председател арх. Емил Дечев
Адрес ул."Д.Константинов"23А, П.К.302, пк 5800
Телефон (064) 801980; 064) 800863 д.; 0888 518489
мейл: sab_pleven@mail.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ПЛОВДИВ
Председател арх. Илко Николов
Адрес ул. "П. Каравелов" 21,ет.5, пк 4000
Телефон (032) 632293; (032) 644267 оф., 0898 611517
мейл: sabplovdiv@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
РАЗГРАД
Председател арх. Стефка Донева
Адрес кв.”Вароша”, ул.”Андрей Цанов” № 1
Телефон тел.: 084/ 632390, GSM: 0887 132779 /арх. Донев/
мейл: arhitekt_d@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
РУСЕ
Председател арх. Златина Йорданова
Адрес ул. Княжевска 33
Телефон 0897 986472
мейл: zlatina_arch@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
СИЛИСТРА
Председател арх. Мира Габрашкова
Адрес ул.”Ал. Стамболийски” № 4
Телефон (086) 821869; (086) 821780 оф., 0887 912528
мейл: arh_gabrashkova@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
СМОЛЯН
Председател арх. Мариана Перфанова
Адрес бул. "България" 61, пк 4700
Телефон (0301) 69866;  0898 623 772
мейл: sab_smol@mail.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , mariana_per@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
СТАРА ЗАГОРА
Председател арх. Иван Иванов
Адрес ул."Ген.Столетов" 113, оф.13, пк 6000
Телефон (042) 54018, 27659; (042)266105, 0888 337776
мейл: zlatina_arch@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ТЪРГОВИЩЕ
Председател арх. Вичка Колева
Адрес ул.”Екзарх Йосиф” № 13
Телефон (0601) 43389; (0601) 66547, 62241оф.; 0887 464065
мейл: adapt_targ@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ШУМЕН
Председател арх. Валери Колев
Адрес ул."Цар Освободител" 75, пк 9700
Телефон (054) 56843; 0888 266 502
мейл: valerikolev@mail.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ЯМБОЛ
Председател арх. Сотир Камбуров
Адрес ул. "Търговска" 34, пк 8600
Телефон (046) 666814 оф., 0887 906 181
мейл: architektura_k@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 

 

 

 

 

GSM: 0887 132779 /арх. Радан Донев/