Дружества

Членовете на САБ се организират в дружества, които се формират на доброволен принцип. Дружеството е основна единица на САБ, с минимум 20 члена, в която неговите членове се отчитат и участват в дейността му. Дружествата се създават на териториален принцип и могат да се обединяват по региони в регионални обединения. Дружествата на САБ и регионалните обединения осъществяват своята дейност на принципите на организационна и финансова самостоятелност, но не са самостоятелни юридически лица. Членове на различни дружества на САБ могат да развиват дейност в клубове, основани на творчески интереси.
   
СОФИЯ
ОБЕДИНЕНИЕ “СДРУЖЕНИ СОФИЙСКИ АРХИТЕКТИ”- ССА
Председател арх. Лидия Лазарова
Организационен секретар арх. Елисавета Хантова
Адрес 1504 София,”Кракра”11
Телефон тел/факс 02/943 82 82; 02/943 83 05
мейл: ssa@bularch.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. lidialazarova14@gmail.com  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
СДРУЖЕНИЕ “КОЛЬО ФИЧЕТО”
Председател На ротационен принцип
Технически организатор арх. Евгения Кукушева 
Адрес 1504 София,”Кракра”11
Телефон/мейл ekukusheva@abv.bg 
   
ДРУЖЕСТВО “СИНТЕЗ, ИНТЕРИОР, ДИЗАЙН”
Председател арх. Петър Стрясков
 
Адрес 1504 София,”Кракра”11
Телефон тел. 0887 44 35 43
мейл: sid_sab@abv.bg  
   
ДРУЖЕСТВО УАСГ  
Председател

арх. Екатерина Сeнтова

Адрес София, кв.Лозенец, бул.Христо Смирненски No 1, УАСГ
Телефон

0876 62 96 84

мейл:

esentova@gmail.com 


Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ДРУЖЕСТВО “СОФИЯ – РЕГИОН”
Председател арх. Иван Ангелов
Адрес 1704 София-, ЖК “Младост 1” бл.29А вх.Б
Телефон тел. 9314784 д.; 0889 494557
мейл: arh_ivan@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ДРУЖЕСТВО 22  
Председател арх. Емил Стоянов
мейл: dvedve@gmx.com Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , p4d@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
сайт: http://22architects.tk/
   
ДРУЖЕСТВО "АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО"
Председател арх. Габриела Семова-Колева
Телефон 0887 899 878
мейл: Gabriela_semova@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. :
   
БЛАГОЕВГРАД
Председател арх. Лъчезар Георгиев Сагрев
Адрес пл. "Мите Марков" 2; п.к. 2700
Телефон (073) 884363, 0897 988 388
мейл: alsa_design@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
БУРГАС
Председател арх.Петър Тотков Статев
Адрес ул. "Цар Асен" 7, пк 8000
Телефон (056) 810140 оф., 0893 29 04 70
мейл: petrestatev@yahoo.de
   
ВАРНА
Председател арх. Николай Рачински
Организационен секретар арх. Росица Буцева
Адрес ул. "Мусала" №10, пк 9000
Телефон

052/ 632253,57

мейл: sab_varna@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Председател арх. Стефан Цонев
Адрес 5000 В.Търново, бул."Никола Габровски" № 61, ет.2, С-АРХ-СТУДИО
Телефон 0889110991
мейл: stef_tzonev@yahoo.com
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ВРАЦА
Председател арх. Калина Мерудийска
Адрес ул."Георги Пенчев" 5,П.К.223; пк 3000
Телефон (092) 624501; (092) 624501 оф., 0888 833068
мейл: kabe1970@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ГАБРОВО
Председател арх. Васил Кметов
Адрес ул."Ю.Венелин"20, П.К.650, пк 5300
Телефон (066) 803119
мейл: gabrovo@bularch.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ДОБРИЧ
Председател арх. Боряна Станчева
Адрес ул. "Независимост" 16, пк 9300
Телефон тел. (058) 601442 оф.,0899 991890; (058) 602512
мейл: dobrich@bularch.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
 
   
   
КАЗАНЛЪК
Председател арх. Лиляна Ненова
Адрес ул. "Розова долина" № 6,
Телефон 0889 306 398
   
 
   
КЮСТЕНДИЛ
Председател арх. Стояна Чавдарова
Адрес ул. "Демокрация" 27, пк 2500 (ул."Хр.Ботев" 18)
Телефон 0882 885 090; 0898 436 948
мейл: st.chavdarova@kustendil.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , ianeto@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
МОНТАНА
Председател арх. Пенка Господинова
Адрес ул. "Веренишка" 42, пк 3400
Телефон (096) 300461 оф., 306070 д., 0887 564637
мейл: montana@bularch.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , tiudina@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ПАЗАРДЖИК
Председател арх. Георги Сарамбелиев
Адрес ул. "Есперанто" 3, пк 4400 (ул. "Стефан Захариев"5)
Телефон (034) 445110; (034) 468790 д.; 0886 124451
мейл: sarambelie@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ПЛЕВЕН
Председател арх. Емил Дечев
Адрес ул."Д.Константинов"23А, П.К.302, пк 5800
Телефон (064) 801980; 064) 800863 д.; 0888 518489
мейл: sab_pleven@mail.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ПЛОВДИВ
Председател арх. Илко Николов
Адрес ул. "П. Каравелов" 21,ет.5, пк 4000
Телефон (032) 632293; (032) 644267 оф., 0898 611517
мейл: sabplovdiv@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
РАЗГРАД
Председател арх. Елга Бонева
Адрес кв.”Вароша”, ул.”Андрей Цанов” № 1
Телефон тел.: 084/ 632390, 0898 715 176
мейл: elga2212@mail.bg  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
РУСЕ
Председател арх. Златина Йорданова
Адрес ул. Княжевска 33
Телефон 0897 986472
мейл: zlatina_arch@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
СИЛИСТРА
Председател арх. Мира Габрашкова
Адрес ул.”Ал. Стамболийски” № 4
Телефон (086) 821869; (086) 821780 оф., 0887 912528
мейл: arh_gabrashkova@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
СМОЛЯН
Председател арх. Мариана Перфанова
Адрес бул. "България" 61, пк 4700
Телефон (0301) 69866;  0898 623 772
мейл: sab_smol@mail.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , mariana_per@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
СТАРА ЗАГОРА
Председател арх. Велимир Георгиев
Адрес ул."Ген.Столетов" 113, оф.13, пк 6000
Телефон

0887601842

мейл:

sab.stzagora@gmail.com


Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ТЪРГОВИЩЕ
Председател арх. Вичка Колева
Адрес ул.”Екзарх Йосиф” № 13
Телефон

0887 464065

мейл: adapt_targ@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ХАСКОВО
Председател арх. Нина Танчева
мейл: ntancheva@gmail.com 
   
ШУМЕН
Председател арх. Пламен Георгиев
Адрес ул."Цар Освободител" 75, пк 9700
Телефон (054) 56843; 0888 266 502
мейл: sab_sh@abv.bg 
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
   
ЯМБОЛ
Председател арх. Сотир Камбуров
Адрес ул. "Търговска" 34, пк 8600
Телефон (046) 666814 оф., 0887 906 181
мейл: architektura_k@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 

 

 

 

 

GSM: 0887 132779 /арх. Радан Донев/