ТОВА „НОВАТА ВИЗИЯ НА СОФИЯ“ ЛИ Е?
Интересно е какво е становището на Главния архитект на София за такива реклами?!
Снимка: Васил Вълчев