ПИСМО OT ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САБ ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Връзка за сваляне на PDF