ПРОФЕСИЯТА АРХИТЕКТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ (BIM)

Място - Централен дом на Архитектите, ул. Кракра №11

Време - 07 декември 2016 - сряда от 14:00 до 17:00 часа

ПРОГРАМА

14.00 Откриване – арх. Иван Аврамов, Председател РК София-град

14.15 Презентация 1 – доц. д-р арх. Боян Георгиев -УАСГ

 • поява на необходимостта от методиката BIM
 • поява и изясняване на понятията - BIM
 • BIM в жизнения цикъл на строителния обект
 • ползите за различните участници в процеса
 • SWAT анализ от гледна точка на архитекта и неговото място в процеса
 • развитие на внедряването на СИМ в ЕС и по света - национални програми
 • дейност на международни организации – ACE, CEN, EU BIM Task group, FIEC


15.00 Въпроси и коментари

КАФЕ ПАУЗА

 

15.30Презентация 2 - инж. Любомир Илиев и арх. Янко Йончев

 • Необходимост от въвеждането на BIM
 • BIM предимства
 • Необходими предпоставки за въвеждане и използване на BIM
 • Представяне на архитектурен модел на сграда
 • Представяне на обединен модел на сграда - архитектура, конструкции, ОВК, ВиК, Ел.
 • Представяне на координационен модел и доклад

16.45Въпроси и коментари

17.00 Заключение - доц. д-р арх. Боян Георгиев , инж. Любомир Илиев и арх. Янко Йончев

 • Меморандум за       въвеждане на технологии и методи за работа чрез Строително Информационно Моделиране (BIM) в Строителният сектор в България. Обсъждане и възможности за присъединяване
 • Създаване на Работна група за изработване на Предложение за Пътна карта – за въвеждането на СИМ в България

17.30 Дискусия с чаша вино в ръка

С презентация може да се запознаете ТУК.