ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРУДА НА ПРОФ. СТЕФАН СТАМОВ "БЪЛГАРСКОТО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО"